พิธีตั้งศาล และ Open Ceremony

RISO INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD. (นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 3)

วันที่ 20 มีนาคม 2557