พิธีเปิด สายการผลิตใหม่

DAIHEN ELECTRIC CO.,LTD. (บางปะกง)

วันจันทร์ ที่ 9 มิถุนายน 2557