งานพิธีวางศิลาฤกษ์

HAL ALUMINUM (THAILAND) CO.,LTD.

ณ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง