งานพิธีอัญเชิญท้าวมหาพรหม และศาลเจ้าที่

และพิธีเปิด โรงงานผลิตใหม่

THAIHERRICK (THAILAND) CO.,LTD.
โรงงานไทยเฮอร์ริค ระยอง
ณ นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ระยอง