งานพิธีวางศิลาฤกษ์

THAI KYOWA BIOTECHNOLOGY CO.,LTD.

ณ นิคมอุตสาหกรรม IRPC บ้านแลง ระยอง