งานพิธีเปิด

สวน ๘๐ พรรษามหาราชินี ๑๐๐ ปี คมนาคม

ณ บริเวณหลังด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษคลองประปา 1
ทางพิเศษศรีรัช ถ.พระราม 6

พล.อ.พฤณท์ สุวรรณทัต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม