งานพิธีอัญเชิญศาลท้าวมหาพรหม พระภูมิชัยมงคล และเจ้าที่ร่ำรวย

ผู้ทำพิธีอัญเชิญ พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
สำนักงานแห่งใหม่ ถนนงามวงศ์วาน