งานพิธียกเสาเอก ก่อสร้างอาคารโรงงานใหม่

บริษัท สแตรปแอค (ไทยแลนด์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี