งานพิธีวางศิลาฤกษ์

Hicrete Products & Technology Co., Ltd.
ในเครือ ช.การช่าง
อำเภออุทัย จังหวัดอยุธยา